På bloggen vil jeg komme nærmere ind på mit brystcancerforløb på Rigshospitalet, Brystkirurgisk afdeling, Onkologisk afdeling og Stråleklinikken, som gik over al forventning.

Senere har jeg spurgt læger og sygeplejersker, hvordan de oplevede mig. Det entydige svar var, at fordi jeg var så præcis i min kommunikation og til at udtrykke mine ønsker og behov, så kunne de lettere hjælpe mig, når jeg havde det svært eller – på grund af gamle traumer – gik i panik.

Nogle af de emner jeg vil komme ind på er:

  • Hvordan tager man styring med de dele af sygdomsforløbet, det er muligt at have kontrol over.
  • Hvem skal med til undersøgelser, samtaler og operationer.
  • Spørgsmål til læger og sygeplejersker
  • Hvilken behandling er den rigtige for mig.
  • Kemoterapi.
  • Strålebehandling.
  • Antihormonbehandling.
  • Bivirkninger.

Foto: Jakob Carlsen